Yeni Web Sitemize Gitmek İçin Tıklayınız

kodcudost

uyelik icin forum kurallari kodu

Önizleme
Forum Kuralları 

Kod
<style type="text/css">

#fixedtipdiv{
position:absolute;
padding: 2px;
border:1px solid black;
font:normal 12px Arial;
line-height:18px;
z-index:100;
}

</style><script type="text/javascript">


      
var tipwidth='150px' //default tooltip width
var tipbgcolor='lightyellow'  //tooltip bgcolor
var disappeardelay=250  //tooltip disappear speed onMouseout (in miliseconds)
var vertical_offset="0px" //horizontal offset of tooltip from anchor link
var horizontal_offset="-3px" //horizontal offset of tooltip from anchor link

/////No further editting needed

var ie4=document.all
var ns6=document.getElementById&&!document.all

if (ie4||ns6)
document.write('<div id="fixedtipdiv" style="visibility:hidden;width:'+tipwidth+';background-color:'+tipbgcolor+'" ></div>')

function getposOffset(what, offsettype){
var totaloffset=(offsettype=="left")? what.offsetLeft : what.offsetTop;
var parentEl=what.offsetParent;
while (parentEl!=null){
totaloffset=(offsettype=="left")? totaloffset+parentEl.offsetLeft : totaloffset+parentEl.offsetTop;
parentEl=parentEl.offsetParent;
}
return totaloffset;
}


function showhide(obj, e, visible, hidden, tipwidth){
if (ie4||ns6)
dropmenuobj.style.left=dropmenuobj.style.top=-500
if (tipwidth!=""){
dropmenuobj.widthobj=dropmenuobj.style
dropmenuobj.widthobj.width=tipwidth
}
if (e.type=="click" && obj.visibility==hidden || e.type=="mouseover")
obj.visibility=visible
else if (e.type=="click")
obj.visibility=hidden
}

function iecompattest(){
return (document.compatMode && document.compatMode!="BackCompat")? document.documentElement : document.body
}

function clearbrowseredge(obj, whichedge){
var edgeoffset=(whichedge=="rightedge")? parseInt(horizontal_offset)*-1 : parseInt(vertical_offset)*-1
if (whichedge=="rightedge"){
var windowedge=ie4 && !window.opera? iecompattest().scrollLeft+iecompattest().clientWidth-15 : window.pageXOffset+window.innerWidth-15
dropmenuobj.contentmeasure=dropmenuobj.offsetWidth
if (windowedge-dropmenuobj.x < dropmenuobj.contentmeasure)
edgeoffset=dropmenuobj.contentmeasure-obj.offsetWidth
}
else{
var windowedge=ie4 && !window.opera? iecompattest().scrollTop+iecompattest().clientHeight-15 : window.pageYOffset+window.innerHeight-18
dropmenuobj.contentmeasure=dropmenuobj.offsetHeight
if (windowedge-dropmenuobj.y < dropmenuobj.contentmeasure)
edgeoffset=dropmenuobj.contentmeasure+obj.offsetHeight
}
return edgeoffset
}

function fixedtooltip(menucontents, obj, e, tipwidth){
if (window.event) event.cancelBubble=true
else if (e.stopPropagation) e.stopPropagation()
clearhidetip()
dropmenuobj=document.getElementById? document.getElementById("fixedtipdiv") : fixedtipdiv
dropmenuobj.innerHTML=menucontents

if (ie4||ns6){
showhide(dropmenuobj.style, e, "visible", "hidden", tipwidth)
dropmenuobj.x=getposOffset(obj, "left")
dropmenuobj.y=getposOffset(obj, "top")
dropmenuobj.style.left=dropmenuobj.x-clearbrowseredge(obj, "rightedge")+"px"
dropmenuobj.style.top=dropmenuobj.y-clearbrowseredge(obj, "bottomedge")+obj.offsetHeight+"px"
}
}

function hidetip(e){
if (typeof dropmenuobj!="undefined"){
if (ie4||ns6)
dropmenuobj.style.visibility="hidden"
}
}

function delayhidetip(){
if (ie4||ns6)
delayhide=setTimeout("hidetip()",disappeardelay)
}

function clearhidetip(){
if (typeof delayhide!="undefined")
clearTimeout(delayhide)
}

</script>  <a href="http://kodcudost.tr.gg" onmouseover="fixedtooltip('Forumdan Yazan Mesajlardan Tamamen Forum Üyesi Sorumludur, Din, Irk, Siyaset vb. Gibi Konulardan Bahsetmek Tehlikeli ve Yasaktır.', this, event, '150px')" onmouseout="delayhidetip()">Forum Kuralları</a>&nbsp;
 
Bugün 48 ziyaretçi (117 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=